Tổ chức nhiều đợt tuần tra, truy quét và phát hiện, lập biên bản các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn phối hợp tổ chức hơn 90 đợt tuần tra, truy quét và phát hiện, lập biên bản 19 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trong 9 tháng đầu năm. Kết quả, đã xử lý hành chính 12 vụ và khởi tố hình sự 2 vụ.