Đầu tư 20 tỷ đồng thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn

UBND tỉnh có Quyết định số 2943 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn, huyện Phước Sơn.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn, huyện Phước Sơn nhằm từng bước đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. 

Dự án thuộc nhóm dự án C, với tổng mức đầu tư là 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Cụ thể, thực hiện các hạng mục: Tháo dỡ khu nhà lớp học cũ đã hư hỏng, xuống cấp; xây dựng mới khối nhà 02 tầng, 11 phòng học; diện tích xây dựng khoảng 700 m2 , tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.350 m2 . Kết cấu móng, trụ, dầm, sàn, mái bằng bê tông cốt thép; Tháo dỡ dãy nhà hiệu bộ cũ đã hư hỏng, xuống cấp; xây dựng mới khối nhà 02 tầng; diện tích xây dựng khoảng 510 m2 , tổng diện tích sàn khoảng 950 m2 . Kết cấu móng, trụ, dầm, sàn, mái bằng bê tông cốt thép; Xây dựng nhà bảo vệ; tường rào cổng ngõ mặt trước; nhà để xe giáo viên; bể nước ngầm; hành lang nối; sân tập trung; sân vườn, giao thông nội bộ và hệ thống mương thoát nước ngoài nhà.

Dự án thực hiện từ năm 2023 - 2025 tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư dự án và chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. 

Đính kèm Quyết định 

 

 

Tin liên quan