Tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và cán bộ chuyên môn Ban Quản lý trong 02 ngày (01-02/11/2022).

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn chuyên sâu vào các vấn đề theo dõi, cập nhật, báo cáo diễn biến rừng; kỹ năng biên tập bản đồ lâm phận hoàn chỉnh; hướng dẫn sử dụng biễu mẫu lập hồ sơ vi phạm ban đầu các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và chuyển hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Đồng thời, học viên được tiếp cận hệ thống các phần mềm, thiết bị chuyên dụng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, được trang bị kiến thức hướng dẫn cài đặt và sử dụng máy định vị GPS 64, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Locus map trên android, sử dụng phần mềm Global Mapper, sử dụng phần mầm Mapinfo để xây dựng bản đồ;…

Tin liên quan