Hỗ trợ huyện Tiên Phước trồng 40.000 cây xanh

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra vườn ươm giống giổi xanh

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Theo đó có 294 hộ gia đình và 28 tổ chức, đoàn thể tại 15 xã, thị trấn: Tiên Lộc, Tiên Thọ, Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên An, TiênSơn, Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Phong, Tiên Lập, Tiên Mỹ, Tiên Hà, Tiên Cẩm, Tiên Hiệp và thị trấn Tiên Kỳ được cấp phát và hướng dẫn trồng mới 40.000 cây xanh phân tán, trong đó Giổi xanh 20.000 cây,  Lim xanh 10.000 cây, Sấu 10.000 cây. Số  cây giống này được triển khai trồng cây phân tán trên diện tích đất trống xung quanh vườn nhà, bờ ruộng, bờ kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, ven đê, đất trồng xen cây công nghiệp, đường giao thông nông thôn, khu dân cư, đất đồi gò, đất trống trong vườn hộ gia đình. Đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình, tổ chức, đoàn thể có diện tích đất trống đảm bảo đủ điều kiện để trồng cây phân tán. Có đơn đề nghị hỗ trợ cây trồng phân tán và cam kết trồng cây phân tán đúng quy trình kỹ thuật, đúng số lượng, đúng địa điểm đã đăng ký (có xác nhận của UBND xã). Tổng mức đầu tư dự án là 614.000.000 đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 và kết thúc vào năm 2024. 

Tin liên quan