Đại Lộc: Trồng 30.000 cây xanh phân tán thuộc Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 3025 phê duyệt Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Phong trào hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh được các địa phương triển khai mạnh mẽ.

Theo đó, huyện Đại Lộc sẽ tổ chức cấp phát và hướng dẫn trồng mới 30.000 cây xanh phân tán, trong đó: Cây Giổi xanh (Michelia mediocris): 10.000 cây; cây Lim xanh (Erythrophleum fordii): 10.000 cây; cây Trám trắng (Canarium album Raeusch): 10.000 cây.

Số cây xanh phân tán này sẽ được triển khai trồng cây phân tán trên diện tích đất trống xung quanh vườn nhà, bờ ruộng, bờ kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, ven đê, đường giao thông nông thôn, khu dân cư, đất đồi gò tại 15 xã: Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Phong, Đại Tân, Đại Quang, Đại Thắng, Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Hòa, Đại Hiệp, Đại Hưng, Đại Sơn, Đại Đồng, Đại Thạnh, Đại Chánh, huyện Đại Lộc.

Việc triển khai Dự án trồng 30.000 cây xanh phân tán trên địa bàn huyện nhằm lan toả phong trào trồng cây xanh, trồng rừng đến các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức khác; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của cây xanh, của rừng trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh, thúc đẩy quá trình phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái. Đồng thời, tạo nguồn gỗ làm nhà cho người dân tại địa phương, hạn chế khai thác gỗ từ rừng tự nhiên; nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc thu hoạch gỗ và lâm sản từ cây trồng, góp phần ổn định cuộc sống cho Nhân dân trong khu vực.

Tin liên quan