Công bố Chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2022

Ngày 15/11, Sở Xây dựng ban hành quyết định công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9 và Quý III năm 2022.