Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Ngày 14/11/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (lần 2).

Công nhận một phần nội dung khiếu nại của bà Võ Thị Phước về số liệu diện tích đất thu hồi của thửa đất số 165 (theo hồ sơ 64/CP). Vì theo hiện trạng thực tế sử dụng đất hiện nay của hộ bà Võ Thị Phước qua đo đạc, xác định của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam là 2.856,3m2.

Không công nhận các nội dung khiếu nại của bà Võ Thị Phước về đề nghị xem xét lại việc bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, ổn định đời sống, chuyển đổi nghề, chi phí di chuyển chỗ ở và đề nghị bố trí tái định cư cho hộ ông Lê Văn Miên 500m2 do bị thu hồi 500m2 đất ở tại thửa số 69, Tờ bản đồ số 1-2019. 
 

File đính kèm: Quyết định

Tin liên quan