Sơ kết 10 năm hoạt động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

Hội nghị sơ kết 10 năm hoạt động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh đã diễn ra vào sáng ngày 16/11. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan triển khai thực hiện hiệu quả chính sách chi trả DVMTR, huy động được các nguồn lực lớn về tài chính để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, giảm áp lực ngân sách.

Cùng với đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi trực tiếp từ rừng hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến rừng. Năng lực quản lý của chủ rừng được tăng cường, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp lâu dài, bền vững của tỉnh.

Từ năm 2013 đến năm 2020, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã phối hợp lập 15 đề án chi trả DVMTR và đã được UBND tỉnh phê duyệt, với hơn 311.000 ha rừng cung ứng DVMTR thuộc địa bàn 80 xã của 13 huyện, trong đó rừng tự nhiên chiếm 99,8%. Quỹ thu về trong 10 năm ước đạt hơn 996 tỷ đồng, trong đó thu tiền ủy thác DVMTR hơn 976 tỷ đồng. Ngoài ra, có 48 công trình, dự án được UBND tỉnh giao thu tiền trồng rừng thay thế với hơn 174 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch thu. Nguồn thu từ DVMTR trên địa bàn tỉnh hàng năm được đánh giá đạt cao theo từng năm, góp phần đầu tư quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là chính sách ý nghĩa của Nhà nước được triển khai từ năm 2012, góp phần giúp bảo vệ và phát triển rừng. Qua các số liệu cho thấy Quảng Nam đang thực hiện tốt công tác giữ rừng và phát triển rừng cũng như chi trả DVMTR. Trong thời gian tới, đồng chí đề Qũy Bảo vệ và phát triển rừng cần tiếp tục phát huy hơn nữa lợi thế của địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ của Qũy; hỗ trợ các BQL rừng, các nhóm hộ thực hiện thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định; học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh bạn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và chi trả DVMTR; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Tin liên quan