Thành lập Ban Giám khảo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới lần thứ II - năm 2022

Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng (NTQC) các xã Xây dựng Nông thôn mới ban hành Quyết định số 136/QĐ-BTC thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, lần thứ II - năm 2022.

Theo đó, Ban giám khảo gồm 05 thành viên do Nhạc sỹ Huỳnh Ngọc Hải, Hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban. Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm điểm chính xác, công minh, khách quan, theo đúng Thể lệ Liên hoan; tổng kết đánh giá kết quả Liên hoan báo cáo Ban Tổ chức Liên hoan. Trưởng Ban Giám khảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, Tổ Thư ký; chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Liên hoan về kết quả chấm chọn.

Tổ Thư ký gồm 02 thành viên do bà Trần Thị Mỹ Ly, Trưởng phòng Văn hóa nghệ thuật Trung tâm Văn hóa tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ Thư ký có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Giám khảo tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả với Ban Tổ chức Liên hoan kịp thời, chính xác, đầy đủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám khảo phân công. 

Chương trình liên hoan nghệ thuật sẽ được khai mạc vào lúc 19h ngày 22/1½022 tại Trung tâm văn hóa Quảng Nam. Chương trình tổng kết, bế mạc, trao thưởng được truyền hình trực tiếp trên QRT vào lúc 19h30 ngày 22/11022.

Đính kèm Quyết định 

Tin liên quan