Sớm xây dựng Cụm thông tin đối ngoại thông tin tại Cửa khẩu Nam Giang

Vừa qua, đoàn công tác Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin & Truyền thông cùng Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh có chuyến khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang, phục vụ thiết lập mới Cụm thông tin điện tử. Đây là dự án phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương.

Theo Phòng Tham mưu – Bộ đội Biên phòng tỉnh, vị trí dự kiến đặt Cụm thông tin điện tử có tọa độ 19549. Đây là vị trí nằm phía trước Trạm liên hợp quốc tế Nam Giang, chính giữa đường lên thuộc luồng xuất, đường về thuộc luồng nhập, đảm bảo yếu tố trực quan, sinh động, không ảnh hưởng giao thông và quy hoạch bến bãi. Ngoài ra, khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang có mặt bằng mới được xây dựng, khá bằng phẳng, thuận lợi cho triển khai Cụm thông tin điện tử.

Ông Đinh Tiến Dũng (người đeo kính) trao đổi về vị trí dự kiến lắp đặt Cụm thông tin điện tử tại khu Cửa khẩu Nam Giang

Qua khảo sát, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại – Đinh Tiến Dũng cho rằng, vị trí dự kiến đặt Cụm thông tin điện tử tại khu vực Cửa khẩu Nam Giang phù hợp với công tác phục vụ thông tin, tuyên truyền tại các xã biên giới trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, ưu tiên lắp đặt Cụm thông tin điện tử ở khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và vị trí lắp đặt phải đủ điều kiện về không gian vị trí xây dựng.

“Ngay khi có quy hoạch chi tiết khu Cửa khẩu Nam Giang, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh cùng với Bộ đội Biên phòng tỉnh phải có ý kiến tham mưu cụ thể vị trí lắp đặt Cụm thông tin điện tử cho UBND tỉnh. Từ đó mới phát huy được tối đa hiệu quả thông tin, tuyên truyền của cụm thông tin điện tử sau khi thiết lập”, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị.