Sớm xây dựng Cụm thông tin đối ngoại thông tin tại Cửa khẩu Nam Giang

Vừa qua, đoàn công tác Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin & Truyền thông cùng Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh có chuyến khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang, phục vụ thiết lập mới Cụm thông tin điện tử. Đây là dự án phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương.

Theo Phòng Tham mưu – Bộ đội Biên phòng tỉnh, vị trí dự kiến đặt Cụm thông tin điện tử có tọa độ 19549. Đây là vị trí nằm phía trước Trạm liên hợp quốc tế Nam Giang, chính giữa đường lên thuộc luồng xuất, đường về thuộc luồng nhập, đảm bảo yếu tố trực quan, sinh động, không ảnh hưởng giao thông và quy hoạch bến bãi. Ngoài ra, khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang có mặt bằng mới được xây dựng, khá bằng phẳng, thuận lợi cho triển khai Cụm thông tin điện tử.