Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022

Sáng nay 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.