Tập huấn kiến thức chuyển đổi số cho phóng viên, biên tập viên và cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở

Chiều nay 22/11, Sở Thông tin- Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức chuyển đổi số cho phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí, Cổng/trang thông tin điện tử và cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở của tỉnh Quảng Nam năm 2022

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Chuyển đổi số là sự chuyển đổi toàn bộ hoạt động từ môi trường thực lên môi trường số, thông qua những ứng dụng, phần mềm, nền tảng số. Chuyển đổi số góp phần phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, giúp giải quyết hiệu quả các mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh; hạ giá thành sản phẩm; giảm thủ tục hành chính, phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành hiệu quả.

Ở cấp độ địa phương, Chuyển đổi số là từng bước xây dựng Chính quyền số để dẫn dắt Kinh tế số và Xã hội số. Địa phương Chuyển đổi số thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của Chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, Chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở trên toàn tỉnh Quảng Nam.