Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã

Sáng nay 23/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Quảng Nam năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì.

Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn có sự quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính quyền điện tử, bước đầu đã hình thành được nền tảng phục vụ phát triển hướng đến Chính quyền số các cấp, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh.