Phê duyệt danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 cho các cơ sở y tế công lập

UBND ban hành Quyết định số 3156/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, phê duyệt: 326 danh mục thuộc danh mục hóa chất và 317 danh mục vật tư y tế tiêu hao đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện mua sắm trong năm 2013.

UBND tỉnh giao Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (đơn vị mua sắm tập trung) rà soát, xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi Sở Y tế thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh và đảm bảo quy định hiện hành. Cùng với đó, Sở Y tế thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định.

Đính kèm Quyết định
Phụ lục đi kèm 

 

Tin liên quan