Phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ký Quyết định số 3157/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh (đợt 2).

Theo đó, phê duyệt chủ trương cho Sở Y tế mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 2) với tổng mức: 73.825.868.550 đồng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu: cung ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 2) năm 2022, cụ thể: Các gói thầu Khớp háng nhóm 1,3,4,6; Gói Quả lọc thận - lọc màng bụng; Gói Quả siêu lọc; Gói kim châm cứu - kim mãng châm; Gói khớp Gối; Gói Băng keo lụa - Băng dán sườn - Băng thun; Gói Cột sống; Gói Sinh hóa nước tiểu; Gói Test nhanh.

Quyết định nêu rõ, Sở Y tế là đơn vị lựa chọn nhà thầu, thực hiện trong tháng 11-12/2022. Sở Y tế chịu trách nhiệm thành lập Hội đồng đấu thầu, tổ chuyên gia đấu thầu; phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa; phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời chịu trách nhiệm về quá trình xác định giá các gói thầu của đơn vị và chủ động cân đối nguồn kinh phí để đảm bảo tổ chức mua sắm hoá chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh (đợt 2) để phục vụ khám, chữa bệnh theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Sở Y tế triển khai thực hiện các thủ tục đấu thầu đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Đính kèm Quyết định
Phụ lục đi kèm

Tin liên quan