Trả lời các kiến nghị của UBND huyện Quế Sơn

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành công văn 7700 phúc đáp Công văn số 495/BC-UBND ngày 02/10/2022 của UBND huyện Quế Sơn về việc tổng hợp những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Tin liên quan