Có 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đạt và vượt kế hoạch

Sáng nay (23/11), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp thông qua nội dung các báo cáo liên quan đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 để trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X sắp tới. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trần Anh Tuấn cùng dự họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 so với 15 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra, dự kiến vượt đối với 4 chỉ tiêu quan trọng đó là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP; thu ngân sách trên địa bàn; giảm số hộ nghèo.