Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ; BHXH Việt Nam phát động Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo – Xuân Quý Mão”.

Chương trình là một hoạt động xã hội gắng với thực hiện mục tiêu “BHXH, BHYT toàn dân” đã được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 3/5/2018, nhằm phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay, chia sẻ của công chức, viên chức (CCVC), người lao động trong Ngành BHXH Việt Nam; bên cạnh đó huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn chưa có sổ BHXH, thẻ BHYT, bệnh nhân BHYT nghèo. Qua đó lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng xã hội. 
 

Tin liên quan