Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân liên quan đến dự án Khu dân cư khối 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn

Ngày 22/11/2022, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022 đối với các công dân liên quan đến dự án Khu dân cư khối 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn các vấn đề liên quan đến pháp lý của dự án và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án.

File đính kèm:  Thông báo kết luận 
 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...