Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 7/2022

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/11/2022, phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 7/2022.

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 7 năm 2022, với 02 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Quế Sơn, đó là: Khu chăn nuôi bò; Dự án trồng rau sạch, cây dược liệu và cây cảnh kết hợp tham quan trải nghiệm.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quế Sơn chịu trách nhiệm đăng tải Danh mục lên các Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình; Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải lên phần mềm ứng dụng (App) Smart Quảng Nam; Báo Quảng Nam đăng lên Báo Quảng Nam online; Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam đảm bảo công khai, rộng rãi thông tin để các nhà đầu tư quan tâm liên hệ, đăng ký đầu tư. 

UBND huyện Quế Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, triển khai các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, UBND huyện Quế Sơn căn cứ Danh mục này để thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

 

Tin liên quan