Tây Giang giảm 378 hộ nghèo

HĐND huyện Tây Giang (khóa XII) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, mặc dù gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng chính quyền huyện Tây Giang đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực toàn xã hội thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thôn Tà Ry xã Lăng huyện Tây Giang đã có sự đổi thay rõ rệt

Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 797 tỷ đồng, đạt 188,5%; trong đó thu nội địa 38 tỷ đồng, đạt 138,3%. Tổng chi ngân sách nhà nước hơn 797 tỷ đồng, đạt 188,5%. Diện tích gieo trồng lương thực có hạt 1.699ha, tổng sản lượng 4.591 tấn, đạt 100,1%. Địa phương phê duyệt và triển khai 11 vườn mẫu trồng cây ăn quả tại 10 xã với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, nội chính và xây dựng chính quyền được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là năm 2022 giảm 378 hộ nghèo (giảm 7,79%), toàn huyện hiện còn 3.204 hộ nghèo (chiếm 58,36%).

Tin liên quan