Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, cải thiện đời sống

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả và được lan tỏa trong cộng đồng.

Giai đoạn 2016 - 2021, toàn Hội CCB tỉnh đã xây dựng được 65 mô hình “5+1” và đã giúp đỡ cho 65 hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo ở các địa phương Tiên Phước (16 hội viên thoát nghèo), Hiệp Đức (15), Núi Thành (17)...

Ảnh minh họa

Mô hình “Câu lạc bộ CCB giúp nhau giảm nghèo” cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện nhiều tấm gương CCB không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi mà còn có đóng góp to lớn cho xã hội. Quảng Nam có 78 doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên CCB làm chủ, thu hút 1.366 lao động. Ngoài ra còn có 15 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, 132 trang trại, 543 gia trại, thu hút hàng nghìn lao động tham gia.

Tổng nguồn vốn vay giải quyết việc làm trong năm 2022 là 17,2 tỷ đồng với 278 dự án, giải quyết việc làm cho 697 lao động. Nhiều hội viên đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay qua kênh ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, góp vốn quay vòng để sản xuất, cải thiện đời sống.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp hội đã xây dựng được 88 nhà “Nghĩa tình đồng đội” với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng, góp phần xóa cơ bản nhà tạm cho hội viên. Hội CCB tỉnh phấn đấu giai đoạn 2021 - 2026 giảm 800 hộ CCB nghèo (mỗi năm giảm 160 hộ). Đến năm 2026, toàn tỉnh giảm 30 nhà tạm (giảm 6 nhà/năm), hướng tới xóa sạch nhà tạm vào năm 2026.

Tin liên quan