Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD tại huyện Bắc Trà My

Hội đồng Đấu giá khai thác khoảng sản huyện Bắc Trà My vừa có thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ BTM -BS01 khu vực Lũng Lô thuộc thôn 1, xã Trà Đốc và thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My.

Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản có diện tích: 15,1 ha; trữ lượng dự kiến: 453.000 m3, giá khởi điểm: R=5%, bước giá: 5%R (0,25%); tiền cấp quyền khai thác: 3.095.971.875 đồng; tiền đặt trước: 460.000.000 đồng, tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các chi phí trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng; chi phí thăm dò khai thác khoáng sản và các khoản phí, lệ phí liên quan khác

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: trả giá lên

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 30/01/2023 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày 06, 07 và 08/02/2023, tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 111002857772 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Quảng Nam.

Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến ngày 09/02/2023, thời gian chi tiết Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo trực tiếp đến các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND huyện Bắc Trà My, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân có chức năng (có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá), năng lực, kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực khoáng sản nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My. Địa chỉ: xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

 

Tin liên quan