PVI Quảng Nam tổng kết thực hiện nhiệm vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vừa qua, Công ty Bảo hiểm PVI Quảng Nam tổng kết thực hiện nhiệm vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sau 6 tháng triển khai thực hiện.