Tiên Phước tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng và đất san lấp

UBND huyện Tiên Phước vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng và đất san lấp trên địa bàn huyện Tiên Phước năm 2023.

Theo đó, sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tiên Phước năm 2023 theo kế hoạch đã phê duyệt.

Khoáng sản đưa ra đấu giá đã được phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác tại các Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 và Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030; 

Và đã được UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường, đất san lấp công trình và vàng gốc phân tán, nhỏ lẻ t trên địa bàn huyện Tiên Phước tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 11/10/2022.

Phương thức tiến hành đấu giá thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thời gian tổ chức đấu giá trong quý I năm 2023. Tuy nhiên, nếu công tác chuẩn bị chưa thực hiện được thì sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian tiếp theo.

UBND huyện Tiên Phước giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật đối với khu vực khoáng sản đã nêu trên.

File đính kèm: Kế hoạch.

Tin liên quan