Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My thông báo tìm kiếm bà Hồ Thị Thắm

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với bà Hồ Thị Thắm, sinh năm: 1984; trú tại: Thôn 01 xã Trà Leng huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

 Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn 01 xã Trà Leng huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam. 

Bà Hồ Thị Thắm vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 28 tháng 10 năm 2020. 

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Hồ Thị Thắm liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: Thôn 02 xã Trà Mai huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Hồ Thị Thắm thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My, Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My và người yêu cầu là anh Hồ Văn Hải (sinh năm: 2004; địa chỉ: Thôn 01 xã Trà Leng huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam).

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Hồ Thị Thắm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

 

Tin liên quan