Lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng năm 2023 của lãnh đạo UBND tỉnh

Thực hiện Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng; UBND tỉnh Quảng Nam trân trọng thông báo lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng năm 2023.

File đính kèm:  Thông báo

                         Chi tiết lịch tiếp 
 

Tin liên quan