Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo tổ chức đấu giá nhận quyền khai thác khoáng sản đối với loại khoáng sản đất san lấp, cát xây dựng với các thông tin như sau:

- Mỏ 01: Mỏ cát PS-BS01, tại thôn 2, xã Phước Kim, diện tích: 1,676 ha, trữ lượng dự kiến: 50.000 m3, giá khởi điểm: R=5%, bước giá: 15%R (0,75%), tiền đặt trước: 51.000.000 đồng, tiền cấp quyền khai thác: 341.718.750 đồng, tiền mua hồ sơ đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

- Mỏ 02: Mỏ đất san lấp PS-BS02 tại tổ dân phố số 4, thị trấn Khâm Đức, diện tích: 2,0 ha, trữ lượng dự kiến: 200.000 m3, giá khởi điểm: R=3%, bước giá: 10%R (0,3%), tiền đặt trước: 56.000.000 đồng, tiền cấp quyền khai thác: 376.164.000 đồng, tiền mua hồ sơ đấu giá: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

- Mỏ 03: Mỏ đất san lấp PS-BS03 tại tổ dân phố số 4, thị trấn Khâm Đức, diện tích: 3,57 ha, trữ lượng dự kiến: 300.000 m3, giá khởi điểm: R=3%, bước giá: 10%R (0,3%), tiền đặt trước: 84.000.000 đồng, tiền cấp quyền khai thác: 564.246.000 đồng, tiền mua hồ sơ đấu giá: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

- Mỏ 04: Mỏ cát PS5 tại Km 47, xã Phước Xuân và xã Phước Hoà, diện tích: 2,0 ha, trữ lượng dự kiến: 40.000 m3, giá khởi điểm: R=5%, bước giá: 15%R (0,75%), tiền đặt trước: 41.000.000 đồng, tiền cấp quyền khai thác: 273.375.000 đồng, tiền mua hồ sơ đấu giá: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

- Mỏ 05: Vàng gốc tại thôn 2 (thôn 4B cũ), xã Phước Thành, diện tích: 5,29 ha, trữ lượng dự kiến: 121,25 kg, giá khởi điểm: R=2%, bước giá: 10%R (0,2%), tiền đặt trước: 133.000.000 đồng, tiền cấp quyền khai thác: 887.462.244 đồng, tiền mua hồ sơ đấu giá: 5.000.000 đồng/hồ sơ.

- Mỏ 06: Vàng gốc tại Bãi Ruộng, xã Phước Thành, diện tích: 1,01 ha, trữ lượng dự kiến: 33,2 kg, giá khởi điểm: R=2%, bước giá: 10%R (0,2%), tiền đặt trước: 36.000.000 đồng, tiền cấp quyền khai thác: 243.000.000 đồng, tiền mua hồ sơ đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

(Giá khởi điểmkhông bao gồm các chi phí trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực khai thác; chi phí thăm dò khai thác khoáng sản và các khoản phí, lệ phí liên quan khác)

Hình thức đấu giá: đấu giá bắng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Thời hạn bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá các khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 111002857772 tại Ngân hàng Vietin bank - Chi nhánh Quảng Nam của Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận (thời gian cụ thể sẽ có thông báo đến các khách hàng đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá sau khi xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

Thời gian: Dự kiến từ ngày 16/02/2023 đến ngày 23/02/2023. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo trực tiếp đến các khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá, sau khi xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Điều kiện tham gia đấu giá:

Là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã và có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản hoặc khai thác khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá

Khách hàng tham gia đấu giá phải có văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động vốn; Báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất, giấy xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ thuế; kế hoạch sơ bộ về đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án.

Các tổ chức, cá nhân khi đến đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá hoặc đến tham khảo thêm các thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá phải có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị (doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn - Địa chỉ: thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

File đính kèm: Thông báo.

Tin liên quan