Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Giang

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét gạch, ngói tại các điểm mỏ: NG-BS08, NG-BS10, NG-BS11 và NG-BS14 tại thôn Pà Dấu 1, 2, thôn Thạnh Mỹ 3, thị trấn Thạnh Mỹ và cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ NG-BS15 thôn Cà Lai, xã Cà Dy huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. Điểm mỏ đất sét NG-BS08, thôn Pà Dấu 1, thị trấn Thạnh Mỹ: 

Giá khởi điểm (mức cấp quyền khai thác khoáng sản): R=5%

Khách hàng có giá trả cao nhất và là người trúng đấu giá tài sản là: Ông: Phan Đình Mân. Sinh ngày: 20/3/1974. Số CCCD: 049074005245; Ngày cấp: 17/8/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đại diện tại phiên đấu giá cho: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Thiện Tâm. Người đại diện theo pháp luật: Trương Văn Ánh – Chức vụ: Giám đốc. Địa chỉ: Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Với giá đã trả là : R = 5,6 %.

2. Điểm mỏ đất sét NG-BS 10, thôn Thạnh Mỹ 3, thị trấn Thạnh Mỹ:

Giá khởi điểm (mức cấp quyền khai thác khoáng sản): R=5%

Khách hàng có giá trả cao nhất và là người trúng đấu giá tài sản là: Ông: Phan Đình Mân. Sinh ngày: 20/3/1974. Số CCCD: 049074005245; Ngày cấp: 17/8/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đại diện tại phiên đấu giá cho: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Thiện Tâm. Người đại diện theo pháp luật: Trương Văn Ánh - Chức vụ: Giám đốc. Địa chỉ: Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Với giá đã trả là : R = 5,6 %.

3. Điểm mỏ đất sét NG-BS11, thôn Thạnh Mỹ 3, thị trấn Thạnh Mỹ:

Giá khởi điểm (mức cấp quyền khai thác khoáng sản): R=5%

Khách hàng có giá trả cao nhất và là người trúng đấu giá tài sản là: Ông: Lê Công Minh - Chức vụ: Giám đốc. Sinh năm: 1986. Số CMND: 205181588; Ngày cấp: 25/05/2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam. Người đại diện tại phiên đấu giá và là người đại diện pháp luật cho tổ chức: Công ty TNHH An Phú A GRI. Địa chỉ: Tổ 5, thôn Thạnh Mỹ 5, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Với giá đã trả là : R = 5,6 %.

4. Điểm mỏ đất sét NG-BS 14, thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ:

Giá khởi điểm (mức cấp quyền khai thác khoáng sản): R=5%

Khách hàng có giá trả cao nhất và là người trúng đấu giá tài sản là: Ông: Lê Công Minh - Chức vụ: Giám đốc. Sinh năm: 1986. Số CMND: 205181588; Ngày cấp: 25/05/2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam. Người đại diện tại phiên đấu giá và là người đại diện pháp luật cho tổ chức: Công ty TNHH An Phú A GRI. Địa chỉ: Tổ 5, thôn Thạnh Mỹ 5, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Với giá đã trả là : R = 5,6 %.

5. Điểm mỏ cát xây dựng NG-BS 15, thôn Cà Lai, xã Cà Dy:

Giá khởi điểm (mức cấp quyền khai thác khoáng sản): R=5%

Khách hàng có giá trả cao nhất và là người trúng đấu giá tài sản là: Ông: Trần Thành - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sinh ngày: 10/8/1984. Số CCCD: 048084008105; Ngày cấp: 10/8/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.  Người đại diện tại phiên đấu giá cũng là người đại diện theo pháp luật cho tổ chức: Công ty Cổ phần khoáng sản Miền Trung Tây Nguyên. Địa chỉ: 50 Nguyễn Văn Tấn, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng. Với giá đã trả là: R = 33,6 %.

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo đến tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản biết để thực hiện các bước tiếp theo. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3792224.

File đính kèm : Thông báo.

Tin liên quan