Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Duy Xuyên thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ DX70 núi Mỏ Diều, thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ DX70 núi Mỏ Diều, thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, diện tích: 5,05 ha; trữ lượng dự kiến: 505.000 m3, giá khởi điểm: R=3%, bước giá: 2%R (0,06%), tiền cấp quyền khai thác: 1.002.581.550 đồng; tiền đặt trước: 150.000.000 đồng, tiền mua hồ sơ đấu giá: 5.000.000 đồng/hs.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các chi phí trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng; chi phí thăm dò khai thác khoáng sản và các khoản phí, lệ phí liên quan khác.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 17/01/2023 đến hết ngày 17/02/2023 (trong giờ hành chính) địa điểm: tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Thời gian nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá (thời gian, địa điểm sẽ có thông báo cụ thể cho các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá sau khi có kết quả xét chọn hồ sơ).

Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ ngày 01/3/2023 đến 10/3/2023, thời gian chi tiết Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo trực tiếp đến các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND huyện Duy Xuyên, Địa chỉ: 468 Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân có chức năng (có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá), năng lực, kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực khoáng sản nêu trên. Khách hàng tham gia đấu giá phải có văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động vốn; Báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất, giấy xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ thuế; kế hoạch sơ bộ về đầu tư, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Xuyên. Địa chỉ: 468 Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

File đính kèm: Thông báo.  

Tin liên quan