Chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có Công văn 376 đề nghị các sở, ban, ngành, Hội Công chứng viên tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. 

Thời gian qua, các vụ việc tranh chấp liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện có chiều hướng gia tăng; vẫn còn tình trạng một số công chứng viên chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, thậm chí có trường hợp công chứng viên vi phạm pháp luật bị khởi tố; một số đối tượng lợi dụng hoạt động công chứng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản... 

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công chứng để Nhân dân nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công chứng và giá trị của văn bản công chứng, từ đó, tránh những rủi ro trong quá trình thực hiện các hợp đồng, giao dịch; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với theo dõi việc thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát hoạt động công chứng, việc chấp hành pháp luật của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng và Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 và Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh.

Hội Công chứng viên tỉnh thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Hội và pháp luật về công chứng; giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, Điều lệ của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Nội quy của Hội Công chứng viên tỉnh. 

Tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò tự quản của Hội trong việc giám sát hoạt động hành nghề của các công chứng viên; kịp thời phát hiện các trường hợp hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức hành nghề công chứng và Nội quy của Hội để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Công chứng số 1 khẩn trương phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức thi hành dứt điểm Bản án số 79/2019/DS-PT ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức hành nghề công chứng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm theo đúng quy định.

File đính kèm: Công văn. 

 

Tin liên quan