Thông báo địa chỉ hộp thư điện tử của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Nam

Để thuận lợi cho công tác tiếp nhận, truyền tải thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị các nội dung liên quan về địa chỉ hộp thư điện tử trao đổi công vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Nam như sau:

Ảnh minh họa.

Địa chỉ hộp thư điện tử trao đổi công vụ chính thức của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam hiện nay đang được sử dụng là: bchpctttkcn@quangnam.gov.vn

Các địa chỉ hộp thư điện tử hiện nay không còn được sử dụng là: vpttpcttquangnam@gmail.com; vpbchpclbqnam@gmail.com.

Tin liên quan