Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành công văn 1537 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Ảnh minh họa.

Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nhất là đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phần đấu vượt bậc của Đảng bộ, chính quyển, quân và dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, trong những ngày cuối năm 2022 vừa qua, đã xảy ra trường hợp một vài cán bộ lãnh đạo của tỉnh có dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ việc “chuyến bay giải cứu”, tác động không nhỏ đến tâm tư, tỉnh cảm và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, các cơ quan bảo chi phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:

Làm tốt công tác ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, giải pháp phù hợp với thực tế tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua của tỉnh Quảng Nam đã đạt được kết quả tốt; trong đỏ, cần khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban Thường vụ Tinh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đoàn kết, đồng thuận, sẻ chia trong mọi hoàn cảnh của quân và dân tỉnh nhà. Trong những thời điểm cam go nhất, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và tỉnh thần tương thân tương ái của người Quảng Nam được khơi dậy và phát huy, với hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức, y, bác sĩ, bộ đội, người dân sẵn sàng chấp nhận khó khăn, nguy hiểm để góp sức phòng, chống dịch. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Trung ương về chiến dịch giải cứu công dân trong nước và ở nước ngoài, tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón hơn 46.000 bà con ở nước ngoài về tại Quảng Nam cách ly an toàn, chăm lo chu đáo. Cùng với đó, trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 - chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất trong lịch sử 2 tiêm chủng của tỉnh nhà - Quảng Nam là một trong những địa phương triển khai thực hiện thần tốc và đạt kết quả cao. Từ thành quả của công tác phòng, chống dịch đã tạo môi trường an toàn để tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia và của tỉnh. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực: Triển khai thành công, ấn tượng Năm Du lịch quốc gia tại Quảng Nam. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 33.338 tỷ đồng, dạt 140% dự toán; trong đó, thu nội địa là 26.485 tỷ đồng, đạt 139% dự ty toàn; 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch để ra. Nhờ đó, Quảng Nam được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về việc thực hiện tốt Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và “mục tiêu kép" vửa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thành quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 là niềm tin, động lực, tiến để quan trọng cho sự phát triển tỉnh Quang Nam trong những năm đến.

Hành vi tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện những “chuyến bay giải cứu" trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là sai phạm của một vài cá nhân đang được các cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với tinh thần khách quan, minh bạch, công khai, “không có vùng cấm", "không có ngoại lệ" theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã để ra trong kế hoạch năm 2023:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023: “Tập trung phát triển kinh tế -- xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tập trung chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai, gia đình chính sách để bà con nhân dân đón tết Nguyên dân Quý Mão 2023 thật sự vui tươi, đầm ấm, an toàn; đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước và tỉnh Quảng Nam. Kịp thời, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị, nhất là phát huy vai trò nêu gương, tính tiền phong gương mẫu và chấp hành thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội.Chủ động, kịp thời đấu tránh, phản bác với quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, nhất là trên không gian mạng. Tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu sớm đưa Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan