Xuân, khát vọng và hành động

(Xuân Quý Mão) - Vượt xa dự báo với dự lường đầy khó khăn và thách thức, năm Nhâm Dần - 2022 khép lại bằng những kết quả khá ấn tượng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của Quảng Nam.

Từ khát vọng Quảng Nam được nhấn mạnh sau kỷ niệm 550 năm đặt định danh xưng vùng đất, với tính cách Quảng - mở và mới, không ngừng thắp lên ngọn lửa cần cù sáng tạo, từ tỉnh đến các địa phương đã bắt tay vào hành động.

Khởi sự Năm du lịch quốc gia và triển khai chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, rồi thực hiện hàng loạt quy hoạch phát triển, xúc tiến liên kết vùng đông - tây, phát lộ các hành lang kinh tế, Quảng Nam tiếp tục thu hút các nhà đầu tư và du khách, xây dựng điểm đến xanh - an toàn - thân thiện.

Từ ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh, thiên tai, Quảng Nam đã nỗ lực rất lớn trên hành trình phục hồi, tái lập vị thế trong nhóm tỉnh thành dẫn đầu tăng trưởng. Năm 2022, tất cả 16/16 chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt.

Đặc biệt, thu ngân sách xác lập kỷ lục mới ở năm tròn kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh với hơn 32.144 tỷ đồng; tăng trưởng GRDP hơn 11,2%, đứng thứ 11/63 tỉnh thành cả nước, thứ 4/14 tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, thứ 2/5 tỉnh thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; quy mô nền kinh tế chạm mốc gần 116,4 nghìn tỷ đồng…

Không phải quá thiên về ấn tượng tăng trưởng kinh tế, nhưng cần thấy rằng đồng tiền bát gạo có đầy lên mới lo được an sinh xã hội, cải thiện sinh kế, đẩy mạnh công cuộc giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đầu tư thêm hạ tầng để đặt nền móng cho tương lai bền vững.

Và điều quan trọng hơn, từ kết quả đó cho phép kỳ vọng sẽ tiếp tục đi qua cả giai đoạn với những chương trình hành động mạnh mẽ hơn, để sớm đưa Quảng Nam thành tỉnh giàu của miền Trung, tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Bước vào năm Quý Mão - 2023, năm bản lề kế hoạch 5 năm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh đặt ra chủ đề định hướng cho các nhiệm vụ trọng tâm là “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Có thực hiện tốt được chủ trương định hướng đó hay không, vẫn phụ thuộc ở khát vọng và hành động của cả hệ thống chính trị. Khát vọng đủ nung nấu quyết tâm, hành động đủ quyết liệt và đồng bộ mới thành công!

Hành động sẽ mở đầu với Năm quốc gia khởi nghiệp, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong mọi ngành, mọi lĩnh vực.

Hành động với việc trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mới, liên kết vùng mạnh mẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên cùng các nguồn lực để nâng cao sức cạnh tranh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Hành động với các dự án, chương trình làm sang trang đổi đời thực sự các vùng nghèo, hộ nghèo; xây dựng nông thôn mới có chiều sâu.

Hành động với công cuộc giữ gìn và làm giàu thêm bản sắc văn hóa, bảo tồn và phát huy các di tích, di sản văn hóa xứ Quảng.

Hành động với việc tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, công nghệ cao; xây dựng chính quyền số, chuyển đổi nền kinh tế số, xã hội số; phát triển chuỗi đô thị; song hành đưa dịch vụ trở thành lĩnh vực ưu tiên.

(…)

Tất cả hành động luôn cần hướng đích làm giàu có thêm gia tài xứ Quảng, xây dựng hệ giá trị của đất và người Quảng Nam, làm cho Quảng Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khát vọng và hành động, lời chúc xuân Quý Mão mong ước mang thêm linh lực cho con người xứ Quảng phát huy trí thông minh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo không ngừng để làm giàu đẹp quê hương!

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...