Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, khi có thiên tai xảy ra, Văn phòng Thường trực đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và cơ sở vật chất của nhân dân.