Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, khi có thiên tai xảy ra, Văn phòng Thường trực đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và cơ sở vật chất của nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa phòng, tránh bão số 4/2022.

Theo đó, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp như: Sơ tán người dân đến nơi an toàn, di chuyển tàu thuyền, phương tiện nuôi trồng thủy sản, thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đối với cơ sở hạ tầng, sản xuất; vận hành hợp lý hồ chứa nước; kiểm tra phát hiện sự cố; hướng dẫn hạn chế người và phương tiện qua lại các vùng nguy hiểm; đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc, tuân thủ chỉ đạo huy động khẩn cấp để kịp thời ứng phó thiên tai.

 Để kịp thời báo cáo tình hình công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh, khi có thiên tai xảy ra, hằng ngày Văn phòng Thường trực đều ban hành các Báo cáo nhanh, báo cáo các cấp thẩm quyền theo đúng quy định.

Tin liên quan