Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

Ngày 2/2, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã khẩn trương xây dựng trình UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch/Phương án triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung Quyết định số 3279/QĐ-UBND theo lộ trình. 

Tập trung ban hành Kế hoạch/Phương án triển khai thực hiện Quyết định số 3279/QĐ-UBND (chậm nhất đến cuối tháng 3/2023 phải ban hành), nội dung Kế hoạch/Phương án cần chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, giải pháp, kinh phí thực hiện nhằm đảm bảo các yêu cầu.

Chỉ đạo, tổ chức tuyển dụng nhân viên Thú y làm kiểm soát giết mổ (KSGM) tham dự các khóa tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác kiểm dịch, KSGM,  an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Phối hợp chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tại địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc lưu thông trên địa bàn, đặc biệt tại các chợ. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác KSGM tại các cơ sở giết mổ động vật đã được cấp dấu KSGM đang hoạt động trên địa bàn; thường xuyên nhắc nhở các cơ sở giết mổ duy trì việc thực hiện các điều kiện về ATTP và chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành tốt các biện pháp bảo đảm vệ sinh thú y, ATTP, tuân thủ các quy định giết mổ, sơ chế, chế biến. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

File đính kèm: Chỉ thị. 

 

Tin liên quan