Thông báo tiếp nhận hồ sơ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

Sở KH&ĐT Quảng Nam vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Xây dựng đô thị Quảng Nam đề xuất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng; đồng thời tiếp tục mời các nhà đầu tư khác quan tâm tới dự án này.

Ảnh minh họa.

Được biết, dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng được thực hiện tại Lô CN1.3, Cụm Công nghiệp Chợ Lò, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, với 7.303m2; có công suất thiết kế, sản phẩm, dịch vụ cung cấp: 124.560 sản phẩm/năm; thời gian hoạt động của dự án dự kiến là 50 năm. Tổng kinh phí đầu tư của dự án hơn 22,8 tỷ đồng. 

Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng sử dụng chíp Led trong lĩnh vực chiếu sáng nhà, sân vườn, công trình kiến trúc, chiếu sáng trang trí, chiếu sáng công cộng, thiết bị và tủ điều khiển chiếu sáng thông minh IoT 4.0.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021. 

Địa điểm nộp hồ sơ: nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; địa chỉ: Số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 02353.810.394.  Thành phần và số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ, thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. Trong thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh, bổ sung, rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

 

Tin liên quan