Ban Chỉ đạo về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam họp phiên thứ ba

Sáng ngày 07/2, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam tổ chức họp phiên thứ 3 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai trong thời gian đến.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, ông Nguyễn Phú- Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Quy hoạch tỉnh đã được tính hợp nội dung phát triển đô thị loại I trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính, đã báo cáo và được Tỉnh uỷ có Kết luận số 536-KL/TU ngày 08/12/2022. Hiện đang khẩn trương hoàn chỉnh nội dung theo góp ý nhằm lấy ý kiến góp ý các Bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố giáp ranh,… hoàn thiện lại nội dung đảm bảo chất lượng, chặt chẽ, đúng trình tự, quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Căn cứ nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành, địa phương liên quan đã triển khai một số nội dung như: Hoàn thiện hệ thống kế hoạch văn bản tập trung vào các nội dung xây dựng Chương trình phát triển đô thị loại I, xây dựng cơ chế về tài chính, hỗ trợ đầu tư, rà soát điều chỉnh các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng; xây dựng cơ chế chính sách phát triển liên kết vùng, …; thực hiện công tác vận động xây dựng đô thị; tham mưu cơ chế đặc thù đủ mạnh để xây dựng và phát triển đô thị loại I thuộc tỉnh; đẩy nhanh Quy hoạch vùng Đông, kết nối liên vùng, hình thành đô thị loại I, tích hợp vào quy hoạch tỉnh; hoàn chỉnh, trình danh mục thu hút đầu tư; bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 -2025; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đô thị - dịch vụ - du lịch vùng Đông; tham mưu bổ sung danh mục các dự án động lực, kết nối liên vùng vào danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo hướng ưu tiên bố trí vốn khi xuất hiện nguồn; cân đối ngân sách tỉnh từ nguồn vượt thu 2021, bổ sung có mục tiêu (thực hiện các dự án khớp nối hạ tầng theo Thông báo số 98-TB/TU ngày 22/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ); tham mưu bổ sung danh mục nâng cấp ĐH, ĐT giai đoạn 2022-2023; tham mưu, đề xuất xây dựng Đề án về công tác sắp xếp đơn vị hành chính, biên chế, tổ chức bộ máy…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai kết luận phiên họp thứ 2. Đến nay đã hoàn chỉnh bộ máy tổ chức thực hiện Nghị quyết; tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị lớn trong công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đã đánh giá và nhận diện tổng thể các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ xây dựng đô thị loại I; đã thống nhất một số quan điểm, giải pháp lớn, mang tính bước ngoặc…Bàn về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phan Việt Cường giao Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, hướng đến quy hoạch liên vùng. Trong quá trình triển khai cần lưu ý, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: vị trí chức năng, cơ cấu và quy mô dân số, trình độ phát triển, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp…theo đó phải có lộ trình cụ thể, phù hợp. Đối với nguồn lực thực hiện sẽ cân đối, trong đó chú trọng việc tăng thu, tiết kiệm chi, rà soát lịa các dự án, tập trung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm. 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tham mưu thành lập một Ban Chỉ đạo mới với nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền xã, phường, thị trấn.

Tin liên quan