Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Theo Công văn 506/BCT-TTTN ngày 03/02/2023 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; UBND tỉnh ban hành Công văn số 579/UBND-KTN có ý kiến về nội dung này.

Ảnh minh họa. (Internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo quy định; đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn 506/BCT-TTTN ngày 03/02/2023 của Bộ Công Thương.

Công văn của Bộ Công thương đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Công thương rà soát quy trình cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý; giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để sửa đổi, bổ sung và thực hiện theo đúng quy định; đảm bảo thuận tiện trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời, hướng nhẫn các thương nhân đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu thực hiện quy định về kinh doanh xăng dầu. 

Tin liên quan