Họp hội đồng đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh

Chiều nay 7/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp hội đồng đào tạo cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.  

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2022 sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC với 137 lớp đào tạo, bồi dưỡng do ngân sách Nhà nước cấp được phê duyệt; trong đó: khối Đảng 60 lớp (20 lớp đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, đại học chính trị và 40 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhập kiến thức), khối Nhà nước 77 lớp.

Năm 2022, khối Đảng đã mở 57 lớp, trong đó: 20 lớp trung cấp, cao cấp lý luận Chính trị- Hành chính, bằng nhiều hình thức tập trung và không tập trung, kinh phí của địa phương và cơ sở đào tạo; 37 lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức; khối Nhà nước đã mở 46 lớp.

Cũng trong năm 2022, khối Đảng đã mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị (Trường chính trị) và khối Nhà nước đã mở 159 lớp từ CBCCVC và các nguồn khác chi trả.

Tổng nguồn kinh phí thực hiện công tác đào tạo cho CBCCVC tỉnh năm 2022 là 11,3 tỷ đồng (UBND tỉnh cấp là 7,8 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí do CBCCVC và nguồn chi trả khác).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, trong đó thống nhất cho phép khối Đảng mở 100 lớp đào tạo trung cấp, cao cấp, đại học lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; khối Nhà nước mở 85 lớp. Toàn bộ kinh phí mở các lớp này được nhà nước chi trả.

Ngoài ra một số đơn vị tự chủ tài chính được phép mở 5 lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVC và phải tự chi trả kinh phí./.

Tin liên quan