Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Ảnh minh họa.

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai; tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp chủ động thích ứng, phòng ngừa, ứng phó thiên tai kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai... cho đội ngũ cán bộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt… Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong toàn dân.

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai: Quyết định số 1329/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; các Quyết định: số 3462/QĐ-UBND ngày 25/9/2017, số 2579/QĐ-UBND ngày 21/9/2020, số 2724/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai; 

Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng thích ứng, ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chủ động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai;

Thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét,… 

Thông tin việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Thông tin việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại;

Thông tin kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, cơ quan chuyên môn nước ngoài trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Thông tin các hoạt động, mô hình, điển hình, gương sáng trên toàn tỉnh trong việc thực hiện các phong trào về bảo vệ môi trường, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày một gia tăng như hiện nay;

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai để kịp thời nắm bắt các thông tin về cảnh báo, dự báo thiên tai, tin tức phòng, chống thiên tai, công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với từng loại hình thiên tai; một số ứng dụng phổ biến hiện nay như: App “PCTT Quảng Nam” cài đặt trên điện thoại để nắm thông tin, cảnh báo, dự báo thiên tai,...; theo dõi các trang fanpage Facebook “Thông tin Phòng chống thiên tai” do Tổng cục Phòng, chống thiên tai lập, trang “Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam” do Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam lập; cài đặt và sử dụng ứng dụng VRAIN để tra cứu dữ liệu đo mưa tại các trạm khí tượng thủy văn;...

Phương thức tuyên truyền được thực hiện trên báo chí;  mạng xã hội; hệ thống truyền thanh – truyền hình cơ sở và hệ thống thông tin cơ sở: pano, appich, bảng tin điện tử, tài liệu, ấn phẩm, sân khấu hóa; Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; truyền thông thông qua các cuộc họp của khối phố, thôn, tổ, bản...; và các phương thức khác.

Tin liên quan