Tây Giang: Nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu

UBND huyện Tây Giang vừa ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023 trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai; tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp chủ động thích ứng, phòng ngừa, ứng phó thiên tai kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai, ... cho đội ngũ cán bộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện, nhất là người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, … Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong toàn dân.

Theo đó, trong năm 2023, huyện Tây Giang sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai: Quyết định số 1329/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; các Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 25/9/2017, số 2579/QĐ-UBND ngày 21/9/2020, số 2724/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương, người dân và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường tổ chức hướng dẫn cho người dân các kỹ năng thích ứng, ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chủ động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai. Thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập, kênh mươn, khắc phục sạt lở bờ sông, khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, … Thông tin việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thông tin việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại. Thông tin kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, cơ quan chuyên môn nước ngoài trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  Thông tin các hoạt động, mô hình, điển hình, gương sáng trên toàn huyện trong việc thực hiện các phong trào về bảo vệ môi trường, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày một gia tăng như hiện nay.  Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai để kịp thời nắm bắt các thông tin về cảnh báo, dự báo thiên tai, tin tức phòng, chống thiên tai, công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với từng loại hình thiên tai; một số ứng dụng phổ biến hiện nay như: App “PCTT Quảng Nam” cài đặt trên điện thoại để nắm thông tin, cảnh báo, dự báo thiên tai, ...; theo dõi các trang fanpage Facebook “Thông tin Phòng chống thiên tai” do Tổng cục Phòng, chống thiên tai lập, trang “Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam” do Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam và huyện Tây Giang lập; cài đặt và sử dụng ứng dụng VRAIN để tra cứu dữ liệu đo mưa tại các trạm khí tượng thủy văn; …

Các phương thức tuyên truyền gồm: Truyền thông trên báo chí; truyền thông trên mạng xã hội; truyền thông trên hệ thống truyền thanh - truyền hình huyện, Đài truyền thanh xã và hệ thống thông tin như: pano, appich, bảng tin điện tử, tài liệu, ấn phẩm, sân khấu hóa; truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; truyền thông thông qua các cuộc họp của thôn, tổ, khu dân cư, ...; truyền thông bằng các phương thức khác.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch trên, UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ tại Kế hoạch. Hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện và các cơ quan, ban, ngành có Bản tin chuyên ngành, Trang/Cổng thông tin điện tử, tạp chí đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai, chủ động thích ứng và ứng phó với BĐKH. Đảm bảo thông tin liên lạc trong các hoạt động phòng, chống thiên tai; tăng cường, chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin (email, phần mềm, mạng xã hội facebook, zalo, ...) phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành ứng phó và thông tin về thiên tai trên toàn huyện. Phối hợp các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ thực hiện tin nhắn SMS đến các thuê bao di động trên địa bàn huyện trong các trường hợp khẩn cấp, thiên tai diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện để người dân kịp thời nắm bắt thông tin. Thực hiện các chế độ báo cáo năm về các hoạt động truyền thông tại kế hoạch. Đồng thời, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan khi có yêu cầu. 

Phòng Tài chính Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ huyện đến cơ sở theo quy định.

Các cơ quan, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023 phù hợp theo điều kiện, chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, địa phương; theo đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách linh hoạt, kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả; có trách nhiệm tham gia, tạo điều kiện phối hợp triển khai kế hoạch, góp phần thực hiện đảm bảo các mục tiêu và yêu cầu của Kế hoạch đề ra.  Thực hiện báo cáo kết quả định kỳ hằng năm trước ngày 25/12/2023 và các báo cáo đột xuất khác về UBND huyện qua (phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...