Tập trung tích hợp đồng bộ dữ liệu trên IOC Quảng Nam

Tập trung tích hợp dữ liệu về giải ngân đầu tư công, tổng thu ngân sách của các địa phương lên hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Quảng Nam (IOC). Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành có liên quan về vấn đề này.

Theo đó, tham dự buổi làm việc có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Cục Hải quan tỉnh, Viễn Thông Quảng Nam và Văn phòng UBND tỉnh. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với VNPT Quảng Nam làm mới các hợp phần trên IOC Quảng Nam: Kinh tế, Xã hội, Môi trường, An ninh Quốc phòng, phản ánh kiến nghị, xử lý văn bản Q-Office, giám sát hành chính công và hợp phần giám sát tình hình thực hiện báo cáo KT-XH trên LRIS và chỉnh lý xong hợp phần Y tế, Giáo dục. 

Thực hiện đồng bộ tự động đối với các hợp phần có dữ liệu kết xuất trực tuyến qua API từ các hệ thống công nghệ thông tin khác; đồng bộ dữ liệu tự động đối với các hợp phần có dữ liệu kết xuất từ LRIS. Quang cảnh buổi làm việc Triển khai App IOC cho Mobile, thực hiện đồng bộ dữ liệu giữa phiên bản trên Web và phiên bản Mobile. Đồng thời tích hợp xác thực tập trung với SSO của tỉnh trên phiên bản Web, đang tích hợp SSO cho phiên bản Mobile, dự kiến cuối tháng 03/2023 hoàn thành. 

Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc VNPT Quảng Nam cho biết, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành và Văn phòng UBND tỉnh triển khai rà soát, quy hoạch lại tất cả các báo cáo đã triển khai trên LRIS, trong đó tập trung vào 3 nhóm báo cáo chính, gồm: cấp UBND tỉnh quản lý, chuyên ngành/nội bộ của các Sở/ban ngành và cấp huyện. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn gặp vướng mắc về chỉ tiêu dữ liệu tổng hợp từ nguồn hệ thống báo cáo LRIS phụ thuộc từ việc cập nhật số liệu từ các sở, ban, ngành liên quan về thời điểm, thời gian nên việc đồng bộ và tính chính xác của dữ liệu chưa được chính xác và chuẩn hóa trên IOC… “Phần lớn các chỉ tiêu dữ liệu tổng hợp từ nguồn hệ thống báo cáo LRIS dựa trên Công văn 2264 của UBND tỉnh. Tuy đã được các Sở, ban, ngành điều chỉnh về mẫu báo cáo nhưng vẫn còn thiếu những thông tin như kế hoạch đầu năm, kế hoạch bổ sung, các chỉ tiêu giao thực hiện của HĐND tỉnh, Trung ương và Chỉnh phủ,…” - bà Phạm Thị Thanh Thảo cho biết thêm. 

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, các ngành và đơn vị liên quan đã cũng trao đổi, đưa ra phương hướng mới cho việc tiếp hợp cơ sở dữ liệu của mình lên IOC của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tiếp - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho biết, riêng đối với dữ liệu ngành Thuế thì đã sẵn sàng chia sẻ khi có sự yêu cầu của UBND tỉnh. Sẽ cung cấp các dữ liệu theo sắc thuế, địa bàn, doanh nghiệp hoặc tình hình thu thuế của 18 huyện, thị xã, thành phố, những dữ liệu cung cấp ở mức thu nội địa của tỉnh. 

Trong thời gian đến, các Sở, ban, ngành đưa ra phương hướng sẽ tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa và chọn lọc các chỉ tiêu số liệu cần thiết nhất để đưa lên IOC. Cung cấp thông tin các nguồn dữ liệu từ các ứng dung CNTT có thể kết nối trực tiếp để tích hợp dữ liệu vào CSDL IOC hoặc thông qua hệ thống báo cáo LRIS của tỉnh. Điều chỉnh các mẫu báo cáo KT-XH, bổ sung thêm các chỉ tiêu về kế hoạch đầu năm, kế hoạch bổ sung, các chỉ tiêu giao thực hiện của HĐND tỉnh, TW, Chính phủ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị khi đưa dữ liệu lên IOC phải chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và số liệu phải được đồng bộ. Đồng thời 18 huyện, thị xã, thành phố phải tập trung cung cấp đưa dữ liệu của địa phương mình lên IOC tỉnh, đặc biệt phải có sự so sánh với số liệu cùng kỳ của năm trước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. 

Để cung cấp, khai thác dữ liệu trên IOC đúng quy định, Văn phòng UBND chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ, đưa ra lộ trình, cách khai thác và sử dụng IOC trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất và có sự cảnh báo khi số liệu chưa chuẩn xác./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...