Tuyên truyền Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1000/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023. Chương trình với chủ đề “Thanh niên tỉnh Quảng Nam với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số” dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2023, dưới hình thức đối thoại trực tiếp và trực tuyến, kết nối điểm cầu cấp tỉnh với điểm cầu cấp huyện, cấp xã. 

Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe ý kiến của thanh niên tại các điểm cầu cấp huyện. Ảnh: Q.A
Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe ý kiến của thanh niên tại chương trình đối thoại năm 2022

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp đến thanh niên trên địa bàn về Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023. Qua đó, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia Chương trình này để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc ..., sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị, đề xuất liên quan đến nội dung chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam hiện nay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...