Góp ý dự thảo Chỉ thị về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi cơ quan, đơn vị có liên quan góp ý dự thảo Chỉ thị về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch.

Ngày 21/11/2013, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh và đã trở thành công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu đối với các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch tại các địa phương, góp phần xây dựng môi trường du lịch ngày càng văn minh, thân thiện và an toàn hơn cho du khách. 

festival nghe thuat sap dat moi truong bien hoi an 2022 hinh anh 7
Khai mạc Festival Nghệ thuật sắp đặt Môi trường biển Hội An 2022.

Tuy nhiên, hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/11/2013 đã không còn phù hợp do một số nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành liên quan thay đổi hoặc đã thực hiện xong nhiệm vụ được giao như Sở Công Thương, Sở Tài chính…Bên cạnh đó, từ năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng phát triển ngành du lịch theo hướng xanh, bền vững và các nội dung có liên quan nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, bền vững hơn trong thời gian đến. Để phù hợp với thực tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị mới, phù hợp hơn để thay thế Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh. 

Để có đầy đủ cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính đề nghị các Sở, ngành, địa phương tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị về đẩy mạnh công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Văn bản góp ý kính đề nghị quý đơn vị gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/3/2023 (Chi tiết liên hệ điện thoại 0838215302 bà Nguyễn Thị Thục Quyên).

Tin liên quan