Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát tình hình cung cấp dịch vụ công tại Quảng Nam

Sáng nay 7/3, Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia Nguyễn Phú Tiến làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở TT&TT Quảng Nam cùng các đơn vị có liên quan về tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đánh giá những nội dung khảo sát lần này rất quan trọng, Phó Cục trưởng Nguyễn Phú Tiến đã đề nghị các cơ quan, đơn vị được chọn khảo sát phản ánh chính xác những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện DVCTT tại đơn vị, địa phương; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác, để từ đó xác định, tìm ra các giải pháp khắc phục, phát triển hiệu quả lĩnh vực DVCTT, đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.