Quảng Nam trồng mới 1,5 héc-ta rừng trong 02 tháng đầu năm

Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết, sản xuất lâm nghiệp trong tháng 02/2023 tập trung chủ yếu vào hoạt động “Tết trồng cây”, thực hiện trồng rừng vụ xuân, chăm sóc và bảo vệ rừng.