Quảng Nam cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và bảo vệ rừng

Vừa qua, Đoàn công tác Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện các Sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam Trần Út cho biết, các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy ngành lâm nghiệp phát triển theo hướng lâm nghiệp bền vững, tạo công ăn việc làm và ổn định cuộc sống cho người dân sống dựa vào rừng. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề, các Quyết định triển khai cơ chế chính sách để tăng cường công tác bảo vệ rừng trong tình hình mới. 

Phía Quảng Nam báo cáo tình hình bảo vệ, phát triển rừng trong thời gian qua

Trong năm 2022, giá trị sản xuất lâm nghiệp ước tính đạt 1.731 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2021. Công tác quản lý rừng ngày càng đi vào nề nếp, từng bước rừng được giao có chủ quản lý. Các Ban quản lý rừng phòng hộ cấp huyện đã được thành lập theo ranh giới hành chính huyện nên công tác bảo vệ và phát triển rừng không phải chịu sự quản lý chồng chéo như trước đây. Trách nhiệm trực tiếp của chính quyền cấp huyện đối với công tác lâm nghiệp trên địa bàn huyện được nâng cao. Diện tích trồng rừng hàng năm khá lớn. Kết quả đó góp phần tăng độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hình thành nguồn cung ứng nguyên liệu rừng trồng cho thị trường, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động và tăng giá trị sản xuất cho ngành lâm nghiệp. Chương trình phát triển LNBV giúp tỉnh Quảng Nam có thêm nguồn lực và điều kiện để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, giữ ổn định diện tích rừng tự nhiên hiện có, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng; hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, gia tăng giá trị kinh tế rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu.