Hội thảo công tác bảo tồn trang phục – trang sức truyền thống của đồng bào huyện Nam Trà My

Sáng ngày 7/3, UBND huyện Nam Trà My tổ chức Hội thảo về công tác bảo tồn trang phục – trang sức truyền thống của người Cadong, Xê Đăng, B’H Noong trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện, Tiến sĩ Trần Đình Hằng – Phân Viện trưởng - Phân viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia tại Huế đồng chủ trì Hội thảo.