Tọa đàm công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Sáng ngày 11/3, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

Điểm cầu Quảng Nam.

Tại điểm cầu Trung ương,đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hà Thị Nga – Uỷ vien BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì tọa đàm; ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo Bộ Ban Ngành Trung ương tham dự. Tại điểm cầu Quảng Nam Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì.

Buổi Tọa đàm nhằm thảo luận, tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đã trình bày tham luận liên quan đến quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật nhà nước; thực trạng chung; kinh nghiệm quốc tế; một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong gia đoạn hiện nay tại nước ta.

Đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, phát huy cao độ vai trò, tiềm năng to lớn và không ngừng nâng cao địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Việc xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Quan điểm này được thể hiện sâu sắc và xuyên suốt trong các nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật để cụ thể hóa chủ trương của Đảng nhằm tạo môi trường, điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Tuy nhiên, hiện nay các mục tiêu đề ra trong các Nghị quyết, Chỉ thị vẫn chưa đạt được. 

Theo thống kê: cả nước có 151 nữ đại biểu Quốc Hội khóa XV, chiếm 30,25%; có 1.079 nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh chiếm 29% nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra, cả nước có 466/3.504 nữ cán bộ giữ các chức Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh, thành, chiếm 13.3%; cấp huyện: nữ cán bộ giữ các chức Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện chiếm 17,3%; cấp xã là 20,8% tại nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đối với Quảng Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ vì thế cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng. Đội ngũ cán bộ nữ có sự chuyển biến về số lượng và chất lượng. Qua đó góp phần thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, từng bước góp phần giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Tỷ lệ nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 là 01/7 đồng chí, tỷ lệ 14,3%; Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: Trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là 1.583 nữ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cấp ủy tỉnh đạt tỷ lệ 15,1%; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt tỷ lệ 13,33%; cấp ủy cấp huyện có tỷ lệ 16,9%; ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện: 12,9%; cấp ủy cơ sở là 20,9%. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, phát triển đảng viên  nữ cũng được các cấp quan tâm thực hiện. 

Dịp này, các đại biểu đã cùng thảo luận, kiến nghị, đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị.

 

Tin liên quan